Titel: Terrorisme

Auteur: Gerhardt Mulder
Uitgeverij: Free Press Publishers
Jaar: 2004
ISBN: 90-8063-504-9

Recensie Biblion:
Twee verhalen: 'The Irish freedomsfighter': ergens op een mistige landtong in Ierland woont de niet meer zo jonge Fynes McCormack. Sinds zijn vrouw omkwam bij een aanslag heeft het leven zowat elke charme voor hem verloren. Maar de IRA blijft doorgaan en betrekt hem opnieuw bij een moorddadig plan. Een jongeman wordt door het lot aangewezen om in Belfast een brug op te blazen in een zelfmoordactie. McCormack, die inmiddels weet dat hij ongeneeslijk ziek is, zal vrijwillig de plaats van de jongen innemen... In 'La Batailla ETA por la Liberta' komt een gepensioneerde generaal van het vreemdelingenlegioen er toevallig achter dat de ETA in Frankrijk een hoofdkwartier heeft van waaruit aanslagen worden gepleegd, ook op Franse doelen. Hij wil dit verijdelen en onderneemt met enkele oudgedienden van het legioen een vermetele actie, met stilzwijgende instemming van de Franse overheid. Twee middelmatige verhalen die iets ongeloofwaardigs hebben maar toch spannend zijn. Vooral in het tweede verhaal moet de couleur locale onderstreept worden door enige zinnetjes in het Frans (en één in het Italiaans), waarin helaas behoorlijk veel fouten voorkomen.

Vrij kleine druk - Manu Manderveld

Prijs: € 15.00