Titel: Amsterdamse Penoze

Auteur: Gerhardt Mulder
Uitgeverij Just Publishers - Meppel
Jaar: 2015
ISBN: 97890 8975 490 5
288 pagina's

Na het succes van Rotterdamse Penoze (nu 5e druk) duikt Gerhardt Mulder onder in de Amsterdamse onderwereld. Mulder kent deze schimmige wereld van binnenuit. In zijn jonge jaren reed hij ook wel 's een scheve schaats. Terwijl hij van kroegje naar cafeetje loopt vertelt Mulder over de handel en wandel van de oude Amsterdamse penoze. Dat waren toffe gasten, vaak uit de Jordaan of van de Wallen, met wie je aan de toog een biertje dronk. Legendarische figuren als Gerrit de Stotteraar, Manus Olie of Haring Arie losten hun problemen met de vuisten op, hooguit met een mes. Er viel veel te lachen om hun streken en mooie verhalen.
In de afgelopen decennia – door de aanvoer van drugs en de lok van het grote geld – verhardde de penoze. Het werden professionele criminelen die o.a. in drugs handelen, overvallen plegen, mensen smokkelen met daaraan gekoppelde gedwongen prostitutie en brute afpersing. Het wapen van de meedogenloze criminelen is nu een Kalasjnikov of een Glock. Mulder vertelt hoe nu de sfeer is in de Diamantbuurt, de Bijlmer, de Staatsliedenbuurt en op het Overtoomse Veld. Hij geeft, zonder een blad voor de mond te nemen, inzicht in de misdaden van nieuwe generaties, zoals Kabak, Adgün, de Marokkanen en vele anderen. Gerhardt Mulder (1939) verzamelt al ruim twintig jaar alle beschikbare informatie over ontwikkelingen in de misdaad. Regelmatig wordt door de media een beroep gedaan op zijn encyclopedische kennis. Hij is de grondlegger van www.crimipedia.nl.

Prijs: € 19.95